Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koronavirus

Vážení rodiče!

Z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace Rada města Třince na své 44. schůzi dne 23.03.2020 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2020/1561

 • 1) rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu prevence proti šíření nákazy a opatřeními učiněnými Vládou České republiky, a to s účinností od 24.03.2020 do odvolání
 • 2) určila mateřskou školu v Třinci, ulice Štefánikova č.p. 772, k výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu, s účinností od 24.03.2020 do odvolání

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ NA MŠ ŠTEFÁNIKOVA PROVÁDĚJTE TELEFONICKY NA TELEFONNÍM ČÍSLE 731 688 279 NEBO 558 997 044!!

RODIČE SI MUSÍ PŘED PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE ZAJISTIT KOPII EVIDENČNÍHO LISTU DÍTĚTE ZE SVÉ KMENOVÉ MŠ S POTVRZENÍM O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE!
Z DŮVODU UZAVŘENÍ MŠ NEBUDE V MĚSÍCI DUBNU STAŽENA PLATBA ZA ŠKOLNÉ. ŽÁDOST NA „ OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ.

 

ŽÁDOST NA „ OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ SI VYZVEDNĚTE V KANCELÁŘI MŠ SLEZSKÁ 778, TŘINEC ( předem telefonicky nahlaste jméno dítěte a rodné číslo na telefon 558 997 044 nebo 731 688 277 vždy v pondělí a ve středu v době od 8 do 11 hodin)

NEBO VYPLNĚNOU ŽÁDOST VÁM POTVRDÍME V KANCELÁŘI ŠKOLY (žádost si můžete stáhnout(ZDE)

KORONAVIRUS

 

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 

 1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

 horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 • Okres Bruntál             554 774 128
 • Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
 • Okres Karviná            596 397 253, 596 397 255
 • Okres Nový Jičín        556 770 384-386
 • Okres Opava              553 668 846
 1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
   
 2. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
   
 3. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

 

 1. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

 

 1. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

 

 1. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

 

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

 

 

 BLIŽŠÍ INFORMACE:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim- vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

KHS MSK:

http://www.khsova.cz/

 

Zdravotní ústav v Ostravě:

https://www.zuova.cz/

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/